TERUGBETALINGS EN TERUGSENDINGS

Indien jy nie met jou aankoop tevrede is nie, kan jy die produk aan Tuisblad (Edms) Bpk, wat sake doen as Leserskring / Leisure Books, terugstuur en ons sal dit regmaak of vervang, of jou rekening krediteer, onderworpe aan die bepalings hieronder uiteengesit.

1. TERUGBETALINGSBELEID
Indien jy ’n produk terugstuur:

  • Aangesien jy die Kontrak tussen ons binne die aanvaarde en/of standaard en/of wetlike afkoelperiode van vyf dae gekanselleer het, en aangesien jy reeds jou Produk ontvang het, sal ons jou terugbetaling/krediet so gou as moontlik verwerk, nadat ons die Produk fisies in ons pakhuis ontvang het. Ons sal die koste van die Produk ten volle terugbetaal, asook enige betrokke afleweringsfooie. Jy mag egter verantwoordelik wees vir die koste om die produk aan ons terug te stuur.

  • Aangesien jy die Kontrak tussen ons binne die aanvaarde en/of standaard en/of wetlike afkoelperiode van vyf dae gekanselleer het, en die Produk nie langer benodig nie, sal ons jou terugbetaling/krediet verwerk indien jy vooraf betaal het. Indien die Produk reeds uitgestuur is, kan die terugbetaling/krediet slegs gedoen word nadat ons die Produk fisies in ons pakhuis ontvang het. Ons sal die koste van die produk ten volle terugbetaal, asook enige betrokke afleweringsfooie. Jy mag egter verantwoordelik wees vir die koste om die produk aan ons terug te stuur.

  • Om enige ander rede (byvoorbeeld, omdat jy ons in ooreenstemming met die Bepalings en Voorwaardes ingelig het dat jy nie met die verandering in die Bepalings en Voorwaardes of in enige van ons beleide saamstem nie, of omdat die produk volgens jou foutief is, of omdat jy die verkeerde Produk ontvang het), sal ons die produk wat teruggestuur is ondersoek en jou binne ’n redelike tydsperiode per e-pos van jou terugbetaling/krediet in kennis stel. Die terugbetaling/krediet sal so gou as moontlik verwerk word en, maar slegs nadat ons die Produk fisies in ons pakhuis ontvang het. Die prys van ’n foutiewe produk sal ten volle terugbetaal word of jou rekening gekrediteer word, asook enige toepaslike afleweringsfooie en enige redelike koste wat jy aangegaan het om die item aan ons terug te stuur.

  • Enige gelde wat ons aan jou terugbetaal sal op dieselfde wyse betaal word, as wat jy tydens jou aankoop gebruik het. In die geval van ’n EFO sal die terugbetaling slegs gedoen word wanneer jy volledige bankbesonderhede aan ons stuur.

Belangrik! Niks in hierdie Beleid is daarop gemik om jou statutêre regte enigsins te beperk nie.

2. TERUGSENDINGSBELEID | WANNEER KAN PRODUKTE TERUGGESTUUR WORD?

Jy kan ’n ongewenste produk (teen geen koste nie) aan ons terugstuur op voorwaarde dat:

dit onbeskadig en ongebruik is, met die oorspronklike etikette en plakkers steeds aangeheg
• dit in die oorspronklike verpakking is – die verpakking moet onbeskadig en in sy oorspronklike toestand wees, steeds verseël (waar toepaslik)
• nie enige van die bykomstighede of dele ontbreek nie
• jy ’n terugsending van die ongewenste produk binne 7 dae vanaf die aflewering of die afhaal daarvan, met ons Kontaksentrum aanmeld.

3. DIE VOORBEREIDING VAN ’N PAKKIE VIR TERUGSENDING

Om te verseker dat jou versoek so gou as moontlik verwerk word, is jy vir die volgende stappe verantwoordelik met betrekking tot die terugstuur van jou produkte:

1. verpak jou produkte sodat dit veilig is terwyl dit vervoer word

2. bring die verwysingsnommer op die buitekant van die pakkie aan, asook op enige dokumentasie wat by die pakkie ingesluit is

3. sluit alle dele en bykomstighede wat saam met die produk verkoop is, in

Indien jy versuim om aan hierdie vereistes te voldoen kan die verwerking van jou versoek vertraag of heeltemal geweier word.

4. Sodra ons die produk ondersoek het en jou terugsending bevestig het, sal ons jou rekening binne 30 dae vanaf die terugsending met die aankoopprys krediteer, of jou geld terugbetaal indien jy dit so verkies.

Ons is daarop geregtig om die produk te ondersoek om jou terugsending te bevestig.


Enige afleweringsfooie is vir jou eie rekening behalwe in die geval van:

l     ’n Bewese gebrek of fout

l     ’n Item wat verkeerd gelewer is / glad nie bestel is nie

5. VERKEERDE ITEMS AFGELEWER

Indien ons per ongeluk die verkeerde produk aan jou gelewer het, of indien die produk nie aan die beskrywing op die webwerf of in die Katalogus voldoen nie, moet jy ons asseblief daarvan in kennis stel. Ons sal die produk by jou laat afhaal, afhangend van die afleweringsmetode wat jy gekies het. Indien enige van die bykomstighede of dele ontbreek, moet jy die proses volg soos in klousule 8 uiteengesit. Sodra ons die produk ondersoek het en jou terugsending bevestig het, sal ons so gou as moontlik die korrekte produk aan jou lewer, of jou rekening binne 30 dae vanaf die terugsending met die produk se aankoopprys krediteer (of jou geld terugbetaal indien jy dit so verkies).

6. BESKADIGDE GOEDERE

Indien ’n produk beskadig is of enige van die bykomstighede of dele ontbreek wanneer dit afgelewer / afgehaal word, stel ons asseblief binne 7 dae van die aflewering / optel van die pakkie in kennis deur dit by die Kontaksentrum aan te meld. Ons sal die produk by jou laat afhaal – teen geen koste nie. Sodra ons die produk ondersoek het en jou terugsending bevestig het, sal ons die produk so gou as moontlik vervang (indien moontlik), of jou rekening met die produk se aankoopprys krediteer (of jou geld terugbetaal indien jy dit so verkies).

Ons streef daarna om te verseker dat die produkte wat ons aan jou aflewer nie foutief is nie. ’n Fout is ’n fisiese gebrek in die vervaardiging van die produk of ten opsigte van enige van die kenmerke van die produk, wat die produk daarom minder aanvaarbaar of ongeskik maak as wat mens in sulke omstandighede kan verwag.

Die volgende sal NIE as foute beskou word nie:

foute as gevolg van slytasie
• skade as gevolg van nalatigheid, wangebruik deur gebruikers of die verkeerde gebruik van die produk
• skade omdat daar nie ordentlik na die produk omgesien is nie
• skade as gevolg van ongemagtigde veranderinge aan die produk en
• waar die produkspesifikasies, alhoewel dit akkuraat op die webwerf beskryf word en oor die algemeen geskik is vir die algemene gebruik waarvoor dit bedoel is, jou nie pas nie

7. STANDAARD WAARBORG

Indien jy ’n foutiewe produk ontvang het en die fout was nie duidelik met aflewering en ontvangs nie, stel ons asseblief so gou moontlik nadat jy hiervan bewus geword het in kennis, maar in elk geval binne 30 dae vanaf aflewering of afhaal van die produk.

Kontak asseblief die Kontaksentrum met al die besonderhede en volg die prosedure vir die Voorbereiding van ’n Pakkie vir Terugsending. Sodra ons die produk ondersoek en jou terugsending bevestig het, sal ons die produk laat vervang (indien dit moontlik is om die produk te vervang) of jou rekening met die aankoopprys krediteer (of jou geld terugbetaal indien jy dit so verkies). Indien dit langer as 21 dae sal duur om die produk te vervang, sal ons jou kontak om vas te stel of jy ’n krediet op jou rekening of terugbetaling verkies.

Ons kan ongelukkig nie terugsendings wat buite die 6-maande aankoopperiode val hanteer nie, dit is volgens die reels van die Verbruikerbeskermingswet.

8. ADDISIONELE KOSTES

Indien jy ’n foutiewe produk aan ons terugstuur sonder al die dele en bykomstighede wat saam met die produk verkoop is, is ons daarop geregtig (onderworpe aan toepaslike wetgewing) om die terugsending te weier, om slegs die item wat wel teruggestuur is te vervang, of om die waarde van die ontbrekende bykomstighede en dele vas te stel en jou rekening slegs in terme van die item wat teruggestuur is, te krediteer.

Indien jy ’n produk terugstuur wat nie aan hierdie Beleid voldoen nie, mag dit van jou versoek word om Tuisblad (Edms) Bpk vir die afhaal en die terugsending van die pakkie aan jou, te vergoed.