Your cart is empty!
Loer in mandjie Plaas Bestelling
Mandjie subtotaal: R0.00

Hierdie moderne, toeganklike woordeboek is ontwerp om leerders doeltreffend in hulle addisionele taal te laat lees, skryf en praat. Dit fokus daarop om leerders te help om hulle mees algemene struikelblokke te oorkom en bied ondersteuning op ses sleutelgebiede. / Designed to enable learners to read, write and speak effectively in their additional language, this up-to-date and easy-to-use dictionary focuses on overcoming learners most common difficulties. It offers support in six key areas. Help leerders om die regte vertaling te kies. / Helps learners choose the right translation. Bied slegs dikwels gebruikte vertalings aan. / Gives frequently used translations only. Wys hoe woorde werklik gebruik word. / Shows how words are really used. Sluit nuwe woorde vanuit die hele kurrikulum in. / Includes new words from across the curriculum. Voorsien uitspraakgidse sodat leerders met vertroue kan praat. / Provides pronunciation guides so learners can speak confidently. Ver skaf illustrasies om moeilike konsepte te verduidelik. / Includes illustrations to explain difficult concepts. Plus: 48 hersiene bladsye nuttige ekstras (aktiwiteite met antwoorde; hulp met grammatika, skryf en mondelinge). / Plus: 48 revised pages of useful extras (activities with answers; help with grammar, writing, and speaking).

Item Kode: C100010


Brand-new, quick and easy to use, the Oxford Bilingual School Dictionary: isiXhosa and English gives real help to learners in speaking, reading and writing in an additional language.

Features
Amagama angundoqo asetyenziswa kwikharityhulam (kwiziBalo, kwiNzululwazi ngezeNtlalo, njl njl.) anika abafundi inkxaso ebalulekileyo, kwaye kusetyenziswa isiNgesi ukufunda ezinye izifundo / Key curriculum terms (from Maths, Social Sciences and other subjects) give vital support to learners using English to study other subjects
Izivakalisi eziyimizekelo zincedisa abafundi ukuba bafumane kwaye basebenzise inguqulelo echanekileyo nto leyo uninzi lwabafundi luyisokolayo / Example sentences help learners find and use the right translation something that many learners struggle with
Imiboniso ikuphembelela ngoko nangoko ukuqonda kubafundi / Illustrations boost learners’understanding instantly
Amabinzana akholelekayo ancedisa abafundi ekubeni bavakale betyibilika kwaye beziva bezithembile ngolwimi lwabo olongezelelweyo, kutsho kukhuthazeke nentabatho-nxaxheba yabo eklasini / Authentic phrases help learners to sound natural and feel confident in their additional language

Item Kode: 700600


Designed to enable learners to write and speak effectively and competently in their additional language, this up-to-date and easy-to-use dictionary focuses on overcoming learners’ most common difficulties.

Senzelwe ukusiza abafundi ukwazi ukubhala nokukhuluma kahle nangobuchule ngolimi lokwengeza, lesi sichazamazwi esiphelele nesisebenziseka kalula sibheke ukuxazulula izinkinga ezivamile zabafundi.

Item Kode: 700590


With a clear, colour layout to make it easy to navigate, the book is in two parts. The first part is a reference section of simple rules, tips, and examples to help students spell, punctuate, and write correctly in school, in exams, and at home. This divides into three sections – Spelling, Punctuation, and Grammar. The second part is an alphabetical word list of common tricky words, with inflections, but no meanings. This list highlights, using analysis from the Oxford Children’s Corpus, words that are most frequently misspelt by this age group, to target and rectify these common mistakes.

There are helpful tips to guide the user around the alphabetical list to the word they are looking for, and helpful notes at key words to aid correct spellings. It will be a valuable resource for preparation for students taking exams with increased focus on accurate spelling and grammar. It will be a user-friendly resource for pupils to correct their own spellings and improve their spelling techniques and grammar. The accessible format will also provide an invaluable quick guide for spelling, punctuation marks, and grammar rules for teachers and parents as well.

Item Kode: 700650


 

Exceptionally clear + easy to use – excellent support for primary school learners from Grades 3 to 7.

  • Clear definitions for 1000s of words across the curriculum.
  • Example sentences show how to use words correctly.
  • Pronunciation guides show how to say words correctly.
  • High-quality illustrations.
  • Clear notes on word building and usage to help learners develop vocabulary and avoid common mistakes.
  • Centre section with useful study pages on origins, spelling, punctuation, idioms, shapes, etc.

Item Kode: 700540


The new Pharos Bilingual School Dictionary contains more than 10 000 headwords from Afrikaans and English. This collection of headwords includes the core vocabulary from both languages.

The following information is provided for each headword: syllabification, primary stress, inflected forms such as plurals, past tense forms and degree of comparison, an apt translation, and full sentences, which illustrate the use of the word. The headword is printed in blue to make the dictionary more user-friendly. Derivatives of the headword are included at the end of the article so that users can identify word families.
A typical article looks like follows:
magic [no plural] noun towerkuns, toorkuns
• The witch in the story uses magic to do bad things. Die heks in die storie gebruik toorkuns om slegte dinge te doen. magic(al) adj., magically adv.
Additional information is provided in notes to help learners with problematic spelling and grammatical issues. In addition, the dictionary contains a supplement with additional information on both Afrikaans and English grammar.

The dictionary is perfect for use in the classroom and is especially recommended for the intermediate and senior phases.

Item Kode: 700530


Hierdie moderne, toeganklike woordeboek is die resultaat van unieke navorsing wat die woorde wat leerders in hulle handboeke teekom, geidentifiseer het. Dit is van nuuts af ontwerp om leerders doeltreffend en bedrewe in Afrikaans te help skryf en praat, en ondersteun leerders in sleutelareas, soos volg:

Kenmerke:
• voorbeeldsinne wys jou hoe woorde werklik gebruik word
• woordherkomste uit ‘n wye reeks tale, soos deur taalleerplanne vereis.
• bevat die woorde wat leerders regtig sal opsoek en gebruik
• gebruiksnotas help jou om algemene foute te vermy
• klem en klankgrepe help jou om woorde reg uit te spreek
• akkurate definisies gee woorde se betekenisse in eenvoudige taal
• illustrasies maak moeilike konsepte maklik om te verstaan en brei deur byskrifte woordeskat uit
• Sinonieme en antonieme help jou om meer doeltreffend te skryf en praat
• Studiebladsye met ‘n vinnige naslaangids vir grammatika, voorbeeldbriewe, SMS-taal, en meer
• ‘n Afdeling oor instruksiewoorde om jou te help om sukses in toetse en eksamens te behaal
• Aktiwiteite en lesse geskik vir gebruik in die klaskamer

Item Kode: 700520