Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: R0.00

Ingrid Jonker

Petrovna Metelerkamp
, ,

Ingrid Jonker, begaafde jong digter, loop op 19Julie 1965 die see in by Drieankerbaai en verdrink.Sy laat haar familie en vriende agter met meervrae as antwoorde. Gedurende die afgelope 50jaar het sy ’n ikoon van die Afrikaanse en Suid-Afrikaanse letterkunde geword. In so ’n mate,dat haar lewe en veral haar dood soms haarwerk en die belangrike bydrae wat sy tot dieliterêre beweging van die Sestigers gemaak het,oorskadu.Haar politieke sieninge, soos uitgedruk in haarpoësie en haar passie en die droefheid van haaronstuimige liefdesverhoudings met onder andereJack Cope en André P. Brink het al tot baiebesprekings gelei. Sy het weer onder die publiekeoog gekom toe oudpresident Nelson Mandelain sy inhuldigingsrede in 1994 in die Parlementeen van haar gedigte aangehaal het. Hy het haargedig: Die Kind voorgelees en gesê: Sy wasbeide ’n digter en ’n Suid-Afrikaner.Sedert haar dood is daar vele bespiegelingsoor haar lewe en tragiese einde. Van dié vraeword beantwoord in hierdie eerste omvattendebiografie. Petrovna Metelerkamp doen al jarenavorsing oor Jonker. Sy neem die leser saamdeur Ingrid se grootwordjare, digterslewe,liefdesverhoudings en die laaste paar jaar vanhaar lewe.Metelerkamp bring nuwe inligting aan die ligwat sy neem uit onbekende nuwe briewe endagboekinskrywings, o.m. uit die dagboeke vanJack Cope. Talle nuwe onderhoude met mensewat Jonker geken het, word in die biografieopgeneem. Sy weerlê ook die beeld van Jonkeras ’n ongebalanseerde kunstenaar wat haarhouvas op die werklikheid verloor het in hierdietoeganklike biografie oor een van Suid-Afrika seaangrypendste kunstenaars.

Item Code: BN00390

Club Price R270.00
Non Member R300.00

Ingrid Jonker, begaafde jong digter, loop op 19Julie 1965 die see in by Drieankerbaai en verdrink.Sy laat haar familie en vriende agter met meervrae as antwoorde. Gedurende die afgelope 50jaar het sy ’n ikoon van die Afrikaanse en Suid-Afrikaanse letterkunde geword. In so ’n mate,dat haar lewe en veral haar dood soms haarwerk en die belangrike bydrae wat sy tot dieliterêre beweging van die Sestigers gemaak het,oorskadu.Haar politieke sieninge, soos uitgedruk in haarpoësie en haar passie en die droefheid van haaronstuimige liefdesverhoudings met onder andereJack Cope en André P. Brink het al tot baiebesprekings gelei. Sy het weer onder die publiekeoog gekom toe oudpresident Nelson Mandelain sy inhuldigingsrede in 1994 in die Parlementeen van haar gedigte aangehaal het. Hy het haargedig: Die Kind voorgelees en gesê: Sy wasbeide ’n digter en ’n Suid-Afrikaner.Sedert haar dood is daar vele bespiegelingsoor haar lewe en tragiese einde. Van dié vraeword beantwoord in hierdie eerste omvattendebiografie. Petrovna Metelerkamp doen al jarenavorsing oor Jonker. Sy neem die leser saamdeur Ingrid se grootwordjare, digterslewe,liefdesverhoudings en die laaste paar jaar vanhaar lewe.Metelerkamp bring nuwe inligting aan die ligwat sy neem uit onbekende nuwe briewe endagboekinskrywings, o.m. uit die dagboeke vanJack Cope. Talle nuwe onderhoude met mensewat Jonker geken het, word in die biografieopgeneem. Sy weerlê ook die beeld van Jonkeras ’n ongebalanseerde kunstenaar wat haarhouvas op die werklikheid verloor het in hierdietoeganklike biografie oor een van Suid-Afrika seaangrypendste kunstenaars.

clubprice

R270.00

Item Code

BN0039

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ingrid Jonker”