Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: R0.00

Die HAT Afrikaanse sakwoordeboek – die HAT Afrikaanse skoolwoordeboek in ’n handige sakpas formaat – bevat meer as 30 000 woorde en hul verbuigings, idiome en vaste uitdrukkings, eenvoudig verklaar en toegelig met duisende natuurlike voorbeeldsinne en –frases en meer as 300 illustrasies. Agterin die woordeboek is daar ’n uitgebreide lys Afrikaanse afkortings, plus ’n omvattende lys terme wat leerders vir Afrikaans Huistaal en Afrikaans Eerste Addisionele Taal moet ken. Kenmerke: Graad 5-12 – Kompakvirsaamdra – Ooreenkomstigdie Kurrikulum – Gratis woordeboekaktiwiteiteen -speletjies – Vir Afrikaans Huistaal: gr. 5–12 – Vir Afrikaans Eerste Addisionele Taal: gr. 6+en -speletjies

Item Code: BC05560


Die HAT Afrikaanse skoolwoordeboek bevat meer as 30 000 woorde en hul verbuigings, idiome en vaste uitdrukkings –eenvoudig verklaar en toegelig met duisende natuurlike voorbeeldsinne en –frases en meeras 300 illustrasies. Tesouruskassieshelp leerders hul woordeskat uitbrei, en nuttige inligting oor spelling en korrekte taalgebruik is ingesluit. Agterin die woordeboek is ’n uitgebreide lys Afrikaanseafkortings, asook’n omvattendelystermewat leerders vir Afrikaans Huistaal en Afrikaans Eerste AddisioneleTaal moet ken. Kenmerke : Graad 5-12 – Onmisbaarin die klas – Ooreenkomstigdie NasionaleKurrikulum – Duisende definisies voorbeeldsinne en idiome – Inligting oor die herkoms van woorde, sinonieme, antonieme, manlike en vroulike vorme, intensiewe vorme en vergelykings – Gratis woordeboekaktiwiteiteen -speletjies

Item Code: BC05490


Knap jou taal gebruik op. Brei jou algemene kennis uit. Verfris jou geheue. Vergewis jou van jou feite. Gaan jou spelling van vreemde plek- en eiename na. Help jou kind met skooltake. Stof jou opponente in trivia speletjies uit. Draf blokraaisels kaf. Vra jou vriende vas. Hou op kopkrap!TAAL : – Sowat 1 000 artikels oor eietydse taalgebruik. – Betroubare, korrekte antwoorde op taalprobleme waarmee woorde boeke jou nie help nie. Duidelik toegelig met werklike voorbeelde uit die taalpraktyk – Spelling, leesteken gebruik, problematiese woorde en frases, die regte woordkeuse, woorde wat dikwels met mekaar verwar word, die invloed van Engels op Afrikaans, en nog meer. – Die riglyn een inligting berus op die ondervinding en praktiese kennis wat die skrywer, Tom McLachlan, in ’n langberoeps loopbaasas dosent, onderwyser, maar veral as taalpraktisyn opgedoen het. Hy is ’n oudvoorsitter van die SA Akademie vir Wetenskap en Kunsse Taalkommissie en een van die voorste kenners van Afrikaans vandag.FEITE: – Sowat 6 000 deeglik nagevorste ensiklopediese artikels. – Inligting oor Suid-Afrika, Afrika en die res van die wêreld. – Sowat 300 illustrasies, en KR-kodes wat jy met jou selfoon skandeer om addisionele inligting, oudio-, video- en beeldmateriaal op die internet en HAT se webblad te ontsluit. – Bykans elke land van die wêreld is opgeneem, historiese gebeurtenisse, belangrike persone, plekke, klassiek een populêre musiek, literatuur, die beeldende kunste, argitektuur, teater, rolprente, mitologie, godsdiens, sport, en meer. – Suid-Afrikaanse sporthelde van gister en vandag. – Suid-Afrikaanse skrywers, kunstenaars, musikant een akteurs.

Item Code: BC05570


The ABC of Afrikaans made simple for school-going learners, professionals, tourists … and anyone and everyone interested in Afrikaans Core vocabulary- The top 1 000 most frequent words and their primary meanings- Clear explanations- Exact translations- Natural example sentences and phrases- Usage notes and illustrations Picture dictionary- Helps you understand the meaning of words Thematic dictionary- Increases your vocabulary Essential communication- Situation-based language for immediate use Afrikaans grammar- Everything you need to know about Afrikaans words, pronunciation, spelling, writing, sentences, and more- Explainedin simple English- Packed with examples- Printed in two colours on 128 pages- Common abbreviations- Activities

Item Code: BC05540


Specially compiled for beginner learners of Afrikaans and English. Includes definitions! Spesiaal saamgestel vir beginnerleerders van Engels en Afrikaans. Sluit definisies in. Features : Grades 7–12 – Contains the top 1 000 most essential and frequently used words – Clear definitions in English and Afrikaans offer extra support and guide users to exactly the right translation equivalent – Each meaning of a word begins on a new line, so learners can quickly and easily find the translation they need – Thousands of natural examples, based on the Longman Corpus Network and growing HAT Corpus of Contemporary Afrikaans – Usage notes based on information from the Longman Learner’s Corpus and the experience of top language teachers – Special section with illustrations encourage vocabulary building. – Prepares learners for success using English and Afrikaans in everyday life. – Appendices: Picture Dictionary | Thematic Dictionary | South Africa and Namibia | Activities | Abbreviations

Item Code: BC05510


Main features : – The Longman-HAT School Dictionary in a handy, easy-to-carry pocket format – Over 10 000 words and phrases – Thousands of meanings – Clear definitions in the source language offer extra support and guide users to exactly the right translation they need – Thousands of natural examples, based on the Longman Corpus Network and HAT Corpus of Contemporary Afrikaans – A Picture Dictionary and a Thematic Dictionary encourage vocabulary building. – An Essential Communication section provides situation-based language for immediate use – Essential abbreviations – Prepares learners for success using English and Afrikaans in everyday life.

Item Code: BC05530


Main features: – Over 10 000 words and phrases – Thousands of meanings – Clear definitionsin the source language offer extra support and guide users to exactly the right translation they need – Thousands of natural examples, based on the Longman Corpus Network and HAT Corpus of Contemporary Afrikaans – A Picture Dictionary and a Thematic Dictionary encourage vocabulary building. An Essential Communication section provides situation-based language for immediate use Essential abbreviations – Prepares learners for success using English and Afrikaans in everyday life.

Item Code: BC05520


My eerste HAT is ’n vrolike woordeboek vir Afrikaanse kinders én kinders wat graag Afrikaans wil leer. Woorde wat belangrik is vir taalontwikkeling word speel-speel aangeleer deur voorlees, saamleesen later self lees. Die boek is pragtig geïllustreer en leesvriendelik uiteengesit. Die betekenis van elke woord word deur ’n tekening en rymende versie verduidelik. Die rym moedig die kinders aan om die versies op te sê en help om die betekenis vas te lê, b.v. Toet-toet, daar kom die trein. Kyk hoe haastigis hy! Die trein bly op die spoor sonder om af te gly. 1. 1 000 woorde gekies op grond van wetenskaplike navorsing oor kindertaal 2. By elke trefwoord is daar ’n rympie 3. Prettige illustrasies in kleur verduidelik die betekenis 4. Wenke vir gebruik 5. ’n Register waarin die trefwoorde volgens onderwerp gerangskik is

Item Code: BC05500


Kinders sal hope pret hê en basiese woordeskat in vier van Suid-Afrika se amptelike tale aanleer terwyl hulle hierdie boek speel-speel verken. Maklike woord-prent-assosiasies word in Afrikaans, Engels, Noord-Sotho en Zoeloe volgens verskillende temas gerangskik. Van die temas sluit in: klere, kos, tuin, teenoorgesteldes, voëls, diere, skool, my liggaam en my familie. ’n Moet-hê-boek vir elke gesin se boekrak!

Item Code: BC00410


Hierdie moderne, toeganklike woordeboek is ontwerp om leerders doeltreffend in hulle addisionele taal te laat lees, skryf en praat. Dit fokus daarop om leerders te help om hulle mees algemene struikelblokke te oorkom en bied ondersteuning op ses sleutelgebiede. / Designed to enable learners to read, write and speak effectively in their additional language, this up-to-date and easy-to-use dictionary focuses on overcoming learners most common difficulties. It offers support in six key areas. Help leerders om die regte vertaling te kies. / Helps learners choose the right translation. Bied slegs dikwels gebruikte vertalings aan. / Gives frequently used translations only. Wys hoe woorde werklik gebruik word. / Shows how words are really used. Sluit nuwe woorde vanuit die hele kurrikulum in. / Includes new words from across the curriculum. Voorsien uitspraakgidse sodat leerders met vertroue kan praat. / Provides pronunciation guides so learners can speak confidently. Ver skaf illustrasies om moeilike konsepte te verduidelik. / Includes illustrations to explain difficult concepts. Plus: 48 hersiene bladsye nuttige ekstras (aktiwiteite met antwoorde; hulp met grammatika, skryf en mondelinge). / Plus: 48 revised pages of useful extras (activities with answers; help with grammar, writing, and speaking).

Product Code: C100010


Brand-new, quick and easy to use, the Oxford Bilingual School Dictionary: isiXhosa and English gives real help to learners in speaking, reading and writing in an additional language.

Features
Amagama angundoqo asetyenziswa kwikharityhulam (kwiziBalo, kwiNzululwazi ngezeNtlalo, njl njl.) anika abafundi inkxaso ebalulekileyo, kwaye kusetyenziswa isiNgesi ukufunda ezinye izifundo / Key curriculum terms (from Maths, Social Sciences and other subjects) give vital support to learners using English to study other subjects
Izivakalisi eziyimizekelo zincedisa abafundi ukuba bafumane kwaye basebenzise inguqulelo echanekileyo nto leyo uninzi lwabafundi luyisokolayo / Example sentences help learners find and use the right translation something that many learners struggle with
Imiboniso ikuphembelela ngoko nangoko ukuqonda kubafundi / Illustrations boost learners’understanding instantly
Amabinzana akholelekayo ancedisa abafundi ekubeni bavakale betyibilika kwaye beziva bezithembile ngolwimi lwabo olongezelelweyo, kutsho kukhuthazeke nentabatho-nxaxheba yabo eklasini / Authentic phrases help learners to sound natural and feel confident in their additional language

Product Code: 700600


Designed to enable learners to write and speak effectively and competently in their additional language, this up-to-date and easy-to-use dictionary focuses on overcoming learners’ most common difficulties.

Senzelwe ukusiza abafundi ukwazi ukubhala nokukhuluma kahle nangobuchule ngolimi lokwengeza, lesi sichazamazwi esiphelele nesisebenziseka kalula sibheke ukuxazulula izinkinga ezivamile zabafundi.

Product Code: 700590


With a clear, colour layout to make it easy to navigate, the book is in two parts. The first part is a reference section of simple rules, tips, and examples to help students spell, punctuate, and write correctly in school, in exams, and at home. This divides into three sections – Spelling, Punctuation, and Grammar. The second part is an alphabetical word list of common tricky words, with inflections, but no meanings. This list highlights, using analysis from the Oxford Children’s Corpus, words that are most frequently misspelt by this age group, to target and rectify these common mistakes.

There are helpful tips to guide the user around the alphabetical list to the word they are looking for, and helpful notes at key words to aid correct spellings. It will be a valuable resource for preparation for students taking exams with increased focus on accurate spelling and grammar. It will be a user-friendly resource for pupils to correct their own spellings and improve their spelling techniques and grammar. The accessible format will also provide an invaluable quick guide for spelling, punctuation marks, and grammar rules for teachers and parents as well.

Product Code: 700650


Exceptionally clear + easy to use – excellent support for primary school learners from Grades 3 to 7.

  • Clear definitions for 1000s of words across the curriculum.
  • Example sentences show how to use words correctly.
  • Pronunciation guides show how to say words correctly.
  • High-quality illustrations.
  • Clear notes on word building and usage to help learners develop vocabulary and avoid common mistakes.
  • Centre section with useful study pages on origins, spelling, punctuation, idioms, shapes, etc.

Product Code: 700540


The new Pharos Bilingual School Dictionary contains more than 10 000 headwords from Afrikaans and English. This collection of headwords includes the core vocabulary from both languages.

The following information is provided for each headword: syllabification, primary stress, inflected forms such as plurals, past tense forms and degree of comparison, an apt translation, and full sentences, which illustrate the use of the word. The headword is printed in blue to make the dictionary more user-friendly. Derivatives of the headword are included at the end of the article so that users can identify word families.
A typical article looks like follows:
magic [no plural] noun towerkuns, toorkuns
• The witch in the story uses magic to do bad things. Die heks in die storie gebruik toorkuns om slegte dinge te doen. magic(al) adj., magically adv.
Additional information is provided in notes to help learners with problematic spelling and grammatical issues. In addition, the dictionary contains a supplement with additional information on both Afrikaans and English grammar.

The dictionary is perfect for use in the classroom and is especially recommended for the intermediate and senior phases.

Product Code: 700530


Hierdie moderne, toeganklike woordeboek is die resultaat van unieke navorsing wat die woorde wat leerders in hulle handboeke teekom, geidentifiseer het. Dit is van nuuts af ontwerp om leerders doeltreffend en bedrewe in Afrikaans te help skryf en praat, en ondersteun leerders in sleutelareas, soos volg:

Kenmerke:
• voorbeeldsinne wys jou hoe woorde werklik gebruik word
• woordherkomste uit ‘n wye reeks tale, soos deur taalleerplanne vereis.
• bevat die woorde wat leerders regtig sal opsoek en gebruik
• gebruiksnotas help jou om algemene foute te vermy
• klem en klankgrepe help jou om woorde reg uit te spreek
• akkurate definisies gee woorde se betekenisse in eenvoudige taal
• illustrasies maak moeilike konsepte maklik om te verstaan en brei deur byskrifte woordeskat uit
• Sinonieme en antonieme help jou om meer doeltreffend te skryf en praat
• Studiebladsye met ‘n vinnige naslaangids vir grammatika, voorbeeldbriewe, SMS-taal, en meer
• ‘n Afdeling oor instruksiewoorde om jou te help om sukses in toetse en eksamens te behaal
• Aktiwiteite en lesse geskik vir gebruik in die klaskamer

Product Code: 700520