Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: R0.00
Adding to cart

“Hierdie splinternuwe titel is die eerste taalnaslaanbron wat KABV-gebaseer is. Dit bestaan uit twee dele. Die eerste deel sluit taalreëls en naslaanlyste in, en die tweede deel bevat algemene kennisfeite oor Suid-Afrika en die res van diewêreld. KABV-vereistes vir Afrikaans Huistaal en Eerste en Tweede Addisionele Taal vorm die basis vir die onderwerpe wat in dié boek bespreek word. Hierdie onderwerpe sluit onder meer die volgende in: punktuasie, sametrekkings,woordsoorte, letterlike en figuurlike betekenis, geluide van dinge en diere, tye, sinonieme en antonieme, homonieme en homofone, en leenwoorde, om maar ’n paar te noem. Dit bevat ook ’n lys met handige literêre terme soos hiperool,klanknabootsing en personifikasie, sowel as nuttige notas oor skriftelike werk. Die tweede deel van die boek fokus op algemene kennisfeite soos die nasionale simbole van Suid-Afrika, wie die wêreldleiers is, en groot uitvindsels van diewêreld.”

Product Code: 700490


Adding to cart

Die Huistaal Leerderboek is ontwikkel volgens die vereistes van die Kurrikulumen assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Graad 3. Dit gee geleentheid vir die bekendstelling en inskerping van leerinhoud, met minstens vier bladsye aktiwiteite per week. Ook verskaf die Leerderboek aktiwiteite wat vir assessering gebruik kan word. Die onderrigplanne in die Onderwysersgidse beskryf volledig hoe, waar en wanneer elke bladsye in die Leerderboek gebruik moet word. Die Leerderboek bevat klanke, spelwoorde, sinskontruksie, sigwoorde en leeslesse wat tematies met die aktiwiteite verbind is. Die boek bevat allerhande lekker klankspeletjies en nuttige feite in leeslesse wat betrekking het tot die hedendaagse wêreld. Die skrifstrokies op die Onderwysersgids se CD help die onderwyser of ouer om lopende skrif vir die leerder te leer en die werkvelle op die CD bied ook ekstra inoefening van nuwe klanke en spelling.

Product Code: 703680


Kominpas met Afrikaans Eerste Addisionele Taal is een handleiding wat vir graad 4, 5, 6 en 7 gebruik kan word. Die handleiding som die teorie van taalleer, sowel as literre begrippe vir die laerskoolleerder op. Wenke in die benadering van leesvaardigheid word ook gegee. Onderwysers hoef nie meer kosbare tyd aan die opstel van notas te spandeer nie. Verder word tyd ook gespaar, omdat leerders nie meer notas hoef uit te knip en in te plak nie. Geld word ook gespaar aangesien afrolwerk nie meer nodig is nie. Elke onderwyser kan sy eie kreatiwiteit in die opstel van werkkaarte gebruik. Die handleiding is kleurvol en gebruikersvriendelik en beskik oor verskeie praktiese voorbeelde, en leerwerk vir byvoorbeeld spelling kan uit die handleiding gegee word. Daar is oulike wenke wat leerders help om sekere rels maklik te onthou en daar is nota-blokkies waar leerders addisionele notas kan maak. Kominpas met Afrikaanse Eerste Addisionele Taal is saamgestel deur C. De Villiers, Ca. Kruger, Co. Krger, L. Rautenbach, T. Smith, D. Struwig, E. van der Merwe en N. Wildenboer.

Product Code: C100120


Adding to cart

Kominpas met Afrikaans Huistaal is een handleiding wat vir graad 4, 5, 6 en 7 gebruik kan word. Die handleiding som die teorie van taalleer, sowel as literre begrippe vir die laerskoolleerder op. Wenke in die benadering van leesvaardigheid word ook gegee. Onderwysers hoef nie meer kosbare tyd aan die opstel van notas te spandeer nie. Verder word tyd ook gespaar, omdat leerders nie meer notas hoef uit te knip en in te plak nie. Geld word ook gespaar aangesien afrolwerk nie meer nodig is nie. Elke onderwyser kan sy eie kreatiwiteit in die opstel van werkkaarte gebruik. Die handleiding is kleurvol en gebruikersvriendelik en beskik oor verskeie praktiese voorbeelde, en leerwerk vir byvoorbeeld spelling kan uit die handleiding gegee word. Daar is oulike wenke wat leerders help om sekere rels maklik te onthou en daar is nota-blokkies waar leerders addisionele notas kan maak. Kominpas met Afrikaans Huistaal is saamgestel deur C. De Villiers, Ca. Kruger, Co. Krger, L. Rautenbach, T. Smith, D. Struwig, E. van der Merwe en N. Wildenboer.

Product Code: C100130


Die Klankboek vir leerders vir Huistaal is ontwikkel volgens die vereistes van die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Graad 3. Die boek kan jaar na jaar gebruik word. Dit gee geleentheid vir die bekendstelling en inskerping van leerinhoud, met minstens vier bladsye klankaktiwiteite per week. Ook verskaf die Leerderboek aktiwiteite wat vir assessering gebruik kan word. Die onderrigplanne in die Onderwysersgids beskryf volledig hoe, waar en wanneer elke bladsy in die Leerderboek gebruik moet word. Die klanke wat die leerder moet leer in Graad 3 word hierin behandel, bv. enkelklanke (a, e, o, i en u), dubbelklanke (aa, ee, oo en uu), diftonge (pl, br, fr, vr en sp) asook vokaalkombinasies (ei en ie). Meervoude en verkleining word ook geleer. Om die leerder ten volle in Graad 3 te onderrig, moet dit liefs saam die Huistaal Leerderboek vir Graad 3 gebruik word.

Product Code: 703920


The new Pharos Bilingual School Dictionary contains more than 10 000 headwords from Afrikaans and English. This collection of headwords includes the core vocabulary from both languages.

The following information is provided for each headword: syllabification, primary stress, inflected forms such as plurals, past tense forms and degree of comparison, an apt translation, and full sentences, which illustrate the use of the word. The headword is printed in blue to make the dictionary more user-friendly. Derivatives of the headword are included at the end of the article so that users can identify word families.
A typical article looks like follows:
magic [no plural] noun towerkuns, toorkuns
• The witch in the story uses magic to do bad things. Die heks in die storie gebruik toorkuns om slegte dinge te doen. magic(al) adj., magically adv.
Additional information is provided in notes to help learners with problematic spelling and grammatical issues. In addition, the dictionary contains a supplement with additional information on both Afrikaans and English grammar.

The dictionary is perfect for use in the classroom and is especially recommended for the intermediate and senior phases.

Product Code: 700530


Adding to cart

The Multilingual Illustrated Dictionary is a seven-language glossary, fully illustrated with colour pictures and photographs. The seven South African languages are English, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Afrikaans and Sepedi. The word lists are arranged in 12 everyday themes, ranging from My body, Family and friends, Clothing and My home to Nature and us, Food and drink and South Africa. The words that make up each theme are presented in labels attached to the illustrations. Each label combines the equivalent terms from the seven different languages, allowing for immediate comparison. For easy recognition each language has its own colour code running throughout the book. The illustrations and photographs are brightly coloured and attractive and portray scenes from present-day South Africa.Each theme is concluded with a table of commonly used phrases pertaining to that theme, once again translated into the seven languages. Separate to the 12 themes there is also a table with useful words arranged by parts of speech. The comprehensive index shows that the book contains at least 2500 terms for each language.The Multilingual Illustrated Dictionary is aimed at the Senior School Phase (Grades 7 to 9), but is suitable for other grades as well, for learners both younger and older. The book would also make an excellent communication tool for the home and workplace.

Product Code: C100100


The Verklarende Afrikaanse Woordeboek (of which the first edition appeared 70 years ago) is the most comprehensive Afrikaans descriptive desk dictionary currently available in South Africa. The new edition contains more than a 1000 new entries and more than 3000 common abbreviations. In total, more than 100 000 words are clearly defined. In addition, the revised dictionary reflects the most recent Afrikaans variants and spelling rules, as contained in the newly published Afrikaanse Woordelys en Spelrels. Information regarding parts of speech, plural forms, derivatives, degrees of comparison and the inflected forms of verbs are indicated simply and clearly, adding to the user-friendliness of this edition. Tens of thousands of synonyms and other semantically-related words are included, as well as idioms and set phrases. If one would like to know the meaning of the Afrikaans words jeera, konjunktuursiklus or mitochondrion; where one would find a silikon-mikroskyfie or a witdwerg; what the synonym for Internetblaaier is, or what lwtk., w.k.w. or BUVTON abbreviate, this new edition of the Verklarende Afrikaanse Woordeboek is a must-have on any bookshelf.

Product Code: C100110


Slimkoppe is geskryf deur ervare Suid-Afrikaanse onderwysers wat glo dat kinders hul taal- en geletterdheidsvaardighede moet opbou terwyl hulle ’n liefde vir leer en lees ontwikkel. Die boeke is volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV), op presies die regte vlak vir leerders in elke graad geskryf. Die reeks is ontwerp sodat dit maklik en prettig is vir leerders, ouers en onderwysers. Aantekeninge oor elke aktiwiteit, sowel as antwoorde, is agter in elke boek ingesluit. Die Slimkoppe-karakters help om kinders te motiveer en te inspireer om hul vaardighede in Afrikaans Eerste Addisionele Taal te oefen en te ontwikkel

Produk Kode: 703250


The X-kit Afrikaans for English Speakers is the ideal reference guide for beginner or near-beginner learners of Afrikaans. It contains everything you need to know about Afrikaans words, spelling, pronunciation, speaking, vocabulary, writing, phonetics, sentences and paragraphs to ensure excellent results in Afrikaans. Ideal for Grades 8 to 12 and students.

Product Code: 702530


Adding to cart

The X-kit Afrikaans reference guide is the ideal reference guide for Afrikaans Learners. It contains everything you need to know about Afrikaans words, spelling, pronunciation, speaking, vocabulary, writing, phonetics, sentences and paragraphs to ensure excellent results in Afrikaans. Ideal for Grades 8 to 12 and students.

Product Code: 702520


X-kit Achieve Exam Practice Books follow the National Examination Guidelines. They include full examination papers with complete memoranda to ensure the learner is exam-ready.

Product Code: 702480


X-kit Achieve Exam Practice Books follow the National Examination Guidelines. They include full examination papers with complete memoranda to ensure the learner is exam-ready.

Product Code: 702510


X-kit Achieve Exam Practice Books follow the National Examination Guidelines. They include full examination papers with complete memoranda to ensure the learner is exam-ready.

Product Code: 702470


X-kit Achieve Exam Practice Books follow the National Examination Guidelines. They include full examination papers with complete memoranda to ensure the learner is exam-ready.

Product Code: 702500


X-kit Achieve Exam Practice Books follow the National Examination Guidelines. They include full examination papers with complete memoranda to ensure the learner is exam-ready.

Product Code: 702460


X-kit Achieve Exam Practice Books follow the National Examination Guidelines. They include full examination papers with complete memoranda to ensure the learner is exam-ready.

Product Code: 702490


X-kit Achieve Literature Study Guides make nationally prescribed novels, dramas, poetry and short stories accessible to learners. They give insight into the context and analyses of themes. They include specific guidelines for writing the exam and more

Product Code: 702300


X-kit Achieve Exam Practice Books follow the National Examination Guidelines. They include full examination papers with complete memoranda to ensure the learner is exam-ready.

Product Code: 702350


Adding to cart

Smart-Kids Grades 4 to 6 Workbooks completely support the latest South African curriculum and what teachers are doing in the classroom. They are packed with all the engaging activities you’ve come to expect from Smart-Kids, but the characters are older, cooler and smarter!

Product Code: 700890