Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: R0.00

Die handleiding is saamgestel volgens die vereistes van die Nasionale Kurrikulumraamwerk vir kinders van geboorte tot vier jaar. Dit is n hulpmiddel vir onderwysers, onderrigpraktisyns, ouers en oppassers om peuters, kleuters en kinders (18 mnde.-5 jaar) te onderrig op ’n speelse wyse. Elke week se lesplan skop af met ‘n spinnekopdiagram, agtergrondinligting oor die vaardigheid wat in die week ontwikkel gaan word en begin dan met ’n sirkelaktiwiteit vir elke dag (met twee addisionele aktiwiteite – soos papier- of kleiwerk) waar u hulp verleen en eindig met ’n storie. Dit bevat Bak-en-brou-aktiwiteite aan die einde van elke week sodat die kind n eetbare dingetjie wat by die tema van die week aansluit, maak en neem deel aan ’n poppekasstorie. Die handleiding bevat aktiwiteite wat met goedkoop materiale voltooi kan word en wat al die ELDAs (vroee leer- en ontwikkelingsareas) dek. agtergrondinligting. 40 lekker temas soos Plaasdiere, Skoene, Klere, Gesonde leefwyses, Lug, Wind, ens.

Item Code: BC04520


Die Nuwe Alles-In-Een Graad 2 Huistaal Onderwysersgids bied onderwysershulp en begelei die tuisskoolouer of onderwyser deur die veertig weke van onderrig wat die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring van die leerder of tuisskoolkind verwag. Dit help die onderwyser of ouer om stap vir stap elke leesles, elke taal aktiwiteit en elke Goue ster!-aktiwiteit te voltooi sodat die leerder of kind Graad 2 slaag met die vermoe om te kan lees, te kan spel en taal maklik-maklik te bemeester. Die Onderwysersgids bevat n jaarplan, vier kwartaalplanne, n daaglikse rooster, weeklikse onderrigplanne met idees, belangstellingstafels, voorafinligting oor die betrokke week en tema, stories en rympies en liedjies. Die CD bevat ook skrifstrokies om handskrif te leer en te bevorder en lekker resepte, musieknotasies, stories en assesseringsrubrieke. Dit is regtig al gids wat u nodig het om lesbeplanning te doen en bevat al die temas wat die KABV vereis – lekker pret! Die gids maak onderrig maklik!

Item Code: BC05050


The Mathematics Learner’s Book has been developed according to the requirements of the Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) for Grade 2. The book can be used year after year. It gives an opportunity for introducing and reinforcing learning content, with at least two pages of activities per week. It also provides learners with activities and assessments. The teaching plans in the Teachers Guide describes in detail how, when and where every page in the Learner’s Book can be used. The book is in full colour and beautifully illustrated.

Item Code: BC03480


The Life Skills Teachers Guide has been developed according to the requirements of the Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) for Grade 3. The teaching plans in the Teachers Guide describes in detail how, when and where every page in the Learner’s Book can be used. The guide contains a CD with recipes, music, posters, resources for each topic to put up in your classroom to enrich the topic, worksheets to use with the Learners Book for extra exercises as well as assessment forms and rubrics and the term and year plans. The book is in full colour and beautifully illustrated.

Item Code: BC03490


Die Huistaal Onderwysersgids bevat ’n jaarplan vir die vak, vier kwartaalplanne, moontlike tydskedules vir ’n week en volledige, daaglikse stap-vir-staponderrigplanne vir 40 weke. Die onderrigplanne sluit die volgende in: die weeklikse onderrigplan, wenke en noodsaaklike inligting as agtergrondkennis voordat die lesse aangepak word, handskriflesse, die rympies en liedjies wat in die onderrigplanne genoem word, volledige stap-vir-stap-lesse vir elke dag en leiding om die voorgeskrewe assesseringstake te voltooi. Die Onderwysersgids is volgens die vereistes van die KABV ontwikkel. Die Onderwysersgids gee deeglike stap-vir-stap leiding hoe om handskriflesse aan te bied met sinne vir diktee en speltoetse, wys watter werkvel op die CD en watter bladsy in die Leerderboek gebruik moet word en gee leeswenke (met n leesboek of Grootboek of die leesles in die Leerderboek). Die sigwoorde en spelwoorde word ook hersien met assesseringstake wat gestipuleer word in die Onderwysersgids.

Item Code: BC03420


The Home Language Teachers Guide contains a year plan, the four term plans, possible time schedules for a full week and daily step-by-step teaching plans for 40 weeks for the subject. The teaching plans include the following: the weekly teaching plan, hints and essential information as background knowledge before the lessons are tackled, the rhymes and songs mentioned in the teaching plan, complete step-by-step lessons for each day and guidance on how to complete the prescribed assessment tasks. The Teacher’s Guide is written according to the requirements of the CAPS.

Item Code: BC03460


Die Wiskunde Onderwysersgids is ontwikkel volgens die vereistes van die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Graad 3. Ook verskaf die Leerderboek aktiwiteite wat vir assessering gebruik kan word. Die onderrigplanne in die Onderwysersgidse beskryf volledig hoe, waar en wanneer elke bladsye in die Leerderboek gebruik moet word. Die Onderwysersgids se CD bevat die jaarplan, vier kwartaalplanne, volkleurhulpbronne wat getallelyne, getallekaarte, somme vir assessering, simbole en prente insluit, werkvelle vir ekstra oefening na die Leerderboek se aktiwiteite voltooi is asook assesseringsvorms en rubrieke.

Item Code: BC03440


Die Lewensvaardighede Onderwysersgids bevat ’n jaarplan vir die vak, vier kwartaalplanne, moontlike tydskedules vir ’n week en volledige, daaglikse stap-vir-stap-onderrigplanne vir 40 weke. Die onderrigplanne sluit die volgende in: die weeklikse onderrigplan, wenke en noodsaaklike inligting as agtergrondkennis voordat die lesse aangepak word, die rympies en liedjies wat in die onderrigplanne genoem word, volledige stap-vir-stap-lesse vir elke dag en leiding om die voorgeskrewe assesseringstake te voltooi. Die Onderwysersgids is volgens die vereistes van die KABV ontwikkel. Die CD in die Onderwysersgids bevat die jaar- en kwartaalplanne vir die vak sodat die onderwyser dit kan uitdruk en byderhand hou, gratis hulpbronne vir die onderwyser en die leerder, die gratis voorgeskrewe werkvelle, die temagerigte stories wat in die onderrigplanne genoem word, die musieknotasies vir die liedjies wat in die onderrigplanne genoem word en die assesseringsvorms en rubrieke.

Item Code: BC05080


Die Eerste Addisionele Taal Leerderboek is ontwikkel volgens die vereistes van die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Graad 2. Die boek kan jaar na jaar gebruik word. Dit gee geleentheid vir die bekendstelling en inskerping van klanke, taal, spelreëls en verskeie tekstipes wat leerders aan blootgestel moet word, met minstens twee bladsye aktiwiteite per week. Sigwoorde en spelwoorde word in die leerder se woordeboeke geskryf en ingeoefen sodat die leerder aan die einde van die jaar meer as 245 sigwoorde ken. Die aktiwiteite word in die leerder of kind se klaswerkboek voltooi sodat die boek nie elke jaar gekoop hoef te word nie. Ook verskaf die Leerderboek aktiwiteite wat vir assessering gebruik kan word. Die onderrigplanne in die Onderwysersgidse beskryf volledig hoe, waar en wanneer elke bladsye in die Leerderboek gebruik moet word. Die boeke is volkleur en pragtig geïllustreer.

Item Code: BC05060


Die Wiskunde Onderwysersgids bevat ’n jaarplan vir die vak, vier kwartaalplanne, moontlike tydskedules vir ’n week en volledige, daaglikse stap-vir-staponderrigplanne vir 40 weke. Die onderrigplanne sluit die volgende in: die weeklikse onderrigplan, wenke en noodsaaklike inligting as agtergrondkennis voordat die lesse aangepak word, die rympies en liedjies wat in die onderrigplanne genoem word, volledige stap-vir-stap-lesse vir elke dag en leiding om die voorgeskrewe assesseringstake te voltooi. Die Onderwysersgids is volgens die vereistes van die KABV ontwikkel. Die CD in die Onderwysersgids bevat die jaar- en kwartaalplanne vir die vak sodat die onderwyser dit kan uitdruk en byderhand hou, gratis hulpbronne vir die onderwyser en die leerder, die gratis voorgeskrewe werkvelle, die temagerigte stories wat in die onderrigplanne genoem word, en die assesseringsvorms en rubrieke. Die Wiskunde Onderwysersgids help jou om stap vir stap die les vir die dag, vir 40 weke, aan te bied.

Item Code: BC05070


Knap jou taal gebruik op. Brei jou algemene kennis uit. Verfris jou geheue. Vergewis jou van jou feite. Gaan jou spelling van vreemde plek- en eiename na. Help jou kind met skooltake. Stof jou opponente in trivia speletjies uit. Draf blokraaisels kaf. Vra jou vriende vas. Hou op kopkrap!TAAL : – Sowat 1 000 artikels oor eietydse taalgebruik. – Betroubare, korrekte antwoorde op taalprobleme waarmee woorde boeke jou nie help nie. Duidelik toegelig met werklike voorbeelde uit die taalpraktyk – Spelling, leesteken gebruik, problematiese woorde en frases, die regte woordkeuse, woorde wat dikwels met mekaar verwar word, die invloed van Engels op Afrikaans, en nog meer. – Die riglyn een inligting berus op die ondervinding en praktiese kennis wat die skrywer, Tom McLachlan, in ’n langberoeps loopbaasas dosent, onderwyser, maar veral as taalpraktisyn opgedoen het. Hy is ’n oudvoorsitter van die SA Akademie vir Wetenskap en Kunsse Taalkommissie en een van die voorste kenners van Afrikaans vandag.FEITE: – Sowat 6 000 deeglik nagevorste ensiklopediese artikels. – Inligting oor Suid-Afrika, Afrika en die res van die wêreld. – Sowat 300 illustrasies, en KR-kodes wat jy met jou selfoon skandeer om addisionele inligting, oudio-, video- en beeldmateriaal op die internet en HAT se webblad te ontsluit. – Bykans elke land van die wêreld is opgeneem, historiese gebeurtenisse, belangrike persone, plekke, klassiek een populêre musiek, literatuur, die beeldende kunste, argitektuur, teater, rolprente, mitologie, godsdiens, sport, en meer. – Suid-Afrikaanse sporthelde van gister en vandag. – Suid-Afrikaanse skrywers, kunstenaars, musikant een akteurs.

Item Code: BC05570


In hierdie pragtig geïllustreerde boek het meester-storieverteller Wendy Maartens 32 klassieke stories bymekaargemaak wat al eeue lank in verskillende lande vertel word. Daar is stories uit elke uithoek van die wêreld – van Duitsland tot Denemarke, Italië tot Israel, Egipte tot Groenland. Gr R- 2 HT / Gr 1 – 5 EAT

Item Code: BC04230


Die Lewensvaardighede Onderwysersgids bevat ’n jaarplan vir die vak, vier kwartaalplanne, moontlike tydskedules vir ’n week en volledige, daaglikse stapvir-stap-onderrigplanne vir 40 weke. Die onderrigplanne sluit die volgende in: die weeklikse onderrigplan, wenke en noodsaaklike inligting as agtergrond kennis voordat die lesse aangepak word, die rympies en liedjies wat in die lesplanne genoem word, volledige stap-vir-stap-lesse vir elke dag en leiding om die voorgeskrewe assesseringstake te voltooi. Die CD in die Onderwysersgids bevat die jaar- en kwartaalplanne vir die vak sodat die onderwyser dit kan uitdruk en byderhand kan hou, hulpbronne vir die onderwyser en die leerder, die voorgeskrewe werkvelle, die temagerigte stories wat in die onderrigplanne genoem word, die musieknotasie vir die liedjies wat in die onderrigplanne genoem word en die assesseringsvorms en rubrieke. Die gids bevat temas van KABV soos Veiligheid, My gesin, Gesonde eetgewoontes, Spesiale dae en Goeie maniere.

Item Code: BC04600


The Life Skills Teachers Guide contains a year plan, the term plans, possible time schedules for a full week and daily step-by-step lessons for five days in the teaching plans for 40 weeks. The teaching plans include the following: the weekly teaching plan, hints and essential information as background knowledge before the lessons are tackled, the rhymes and songs mentioned in the teaching plan, and guidance on how to complete the prescribed assessment tasks. The CD in the Teachers Guide contains the year and term plans, so that the teacher or parent can print it out and keep it at hand, resources for teacher and learner, prescribed worksheets, the topical stories mentioned in the teaching plans, the music and the assessment forms and rubrics. Teachers and parents using this guide will not have to do much lesson planning as all the lessons have been worked out – use the worksheet for the week and the pages in the Learners Book as stipulated and the resources are on the CD to use.

Item Code: BC04620


Adding to cart

Madiba Magic is a landmark work that gathers many of Africas most cherished folktales in one extraordinary volume. Nelson Mandela (1918-2013) selected these thirty-two tales with the specific hope that Africas oldest stories would be appreciated by children and adults throughout the world. This special edition commemorates Madibas 100th birthday on 18 July 2018. Suitable for learners in Grade 4 – Grade 7 Home Language and Grade 6 – 8 for First Additional Language.

Item Code: BC0694


null

Item Code: BC04580


Die Huistaal Onderwysersgids bevat ’n jaarplan vir die vak, vier kwartaalplanne, moontlike tydskedules vir ’n week en volledige, daaglikse stap-vir-staponderrigplanne vir 40 weke. Die onderrigplanne sluit die volgende in: die weeklikse onderrigplan, wenke en noodsaaklike inligting as agtergrond kennis voordat die lesse aangepak word, die rympies en liedjies wat in die lesplanne genoem word, volledige stap-vir-stap-lesse vir elke dag en leiding om die voorgeskrewe assesseringstake te voltooi. Die CD in die Onderwysersgids bevat die jaar- en kwartaalplanne vir die vak sodat die onderwyser dit kan uitdruk en byderhand kan hou, gratis hulpbronne vir die onderwyser en die leerder, die gratis voorgeskrewe werkvelle, die temagerigte stories wat in die onderrigplanne genoem word, die musieknotasie vir die liedjies wat in die onderrigplanne genoem word en die assesseringsvorms en rubrieke. Die Onderwysersgids is volgens die KABV saamgestel en is gemik op klankleer, taal en lees.

Item Code: BC04510


Die Wiskunde Onderwysersgids bevat ’n jaarplan vir die vak, vier kwartaalplanne, moontlike tydskedules vir ’n week en volledige, daaglikse stap-vir-staponderrigplanne vir 40 weke. Die onderrigplanne sluit die volgende in: die weeklikse onderrigplan, wenke en noodsaaklike inligting as agtergrond kennis voordat die lesse aangepak word, volledige stap-vir stap-lesse vir elke dag en leiding om die voorgeskrewe assesseringstake te voltooi. Die CD in die Onderwysersgids bevat die jaar- en kwartaalplanne vir die vak sodat die onderwyser dit kan uitdruk en byderhand kan hou, gratis hulpbronne vir die onderwyser en die leerder, die voorgeskrewe werkvelle, die temagerigte stories wat in die onderrigplanne genoem word, en die assesseringsvorms en rubrieke.

Item Code: BC04590


The Home Language Teachers Guide contains a year plan, term plans, possible time schedules for a full week and daily step-by-step teaching plans for 40 weeks. The teaching plans include the weekly teaching plan, hints and essential information as background knowledge before the lessons are tackled, the rhymes and songs mentioned in the teaching plan and guidance on how to complete the prescribed assessment tasks. The CD in the Teachers Guide contains the year and term plans, so that the teacher can print it out and keep it at hand, resources for teacher and learner, worksheets, the topic-oriented stories, music and the assessment forms and rubrics. The guide has been compiled according to CAPS. The guide provides guidance to the reading lessons in the Learners Book, the phonics and sight and spelling words as well as the activities that learners have to complete in the step-by-step teaching plans. All has been done for the teacher – no extra lessons have to be worked out.

Item Code: BC04610


Adding to cart

n Eg Afrikaanse kookboek vir beginners van alle ouderdom. Kook & geniet sekleinsus is die perfekte wegspringplek vir beginners in die kombuis. Die gewildekookgids vir kinders is nou terug in n vrolike baadjie – met dieselfde vertroudestaatmaker-resepte en splinternuwe kleurfotos. Met gunstelinge sooshamburgers, tjips, pizza en n verskeidenheid soetgoed.Met meer as 55 smulresepte vir jonk en oud, spesiaal uitgesoek en getoets deurEunice van der Berg. Elke metode word stap vir stap met behulp van kleurfotosverduidelik en leer jou:hoe om n resep te volghoe om te meetwat kookterme betekenhoe om kombuisgereedskap te gebruikKlein kook & geniet is n mini-kursus wat jou op n lekker plesierige manier touwysmaak in die basiese kuns van kosmaak – en as jy eers weet hoe, sal jy dieselfdemetodes kan gebruik om uit enige resepteboek te kook.

Item Code: BC00720