PRIVAATHEIDSBELEID

1. INLIGTING OOR ONS
Ons bestuur die webwerf www.leserskring.com en www.leisurebooks.com. Ons is Tuisblad (Edms) Bpk wat sake doen as Leserskring / Leisure Books (“ons” of “LK” of “LB”), ’n maatskappy in Suid-Afrika geregistreer onder die maatskappynommer 2014/063883/07 en met ons geregistreerde kantoor en handelsadres as 7de Verdieping, elevenADDERLEY-gebou, Adderleystraat 11, Kaapstad, 8001

Posadres: Posbus 854, EPPINDUST, 7475
Telefoonnommer: 087 551 7385
E-pos: navrae@leserskring.com / queries@leisurebooks.com

2. JOU STATUS
Deur ’n bestelling op ons webwerf te plaas, waarborg jy dat:

2.1 jy wettiglik daartoe in staat is om bindende kontrakte aan te gaan; en

2.2 jy ten minste 18 jaar oud is

3. BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING
Die beskerming van jou persoonlike inligting word ernstig opgeneem.

3.1 Persoonlike inligting wat aan ons verskaf word sal gebruik word:
3.1.1 vir die kommunikasie-doeleindes, om die besigheidsverhouding wat in die Bepalings en Voorwaardes uiteengesit is, te behartig
3.1.2 vir promosie- en inhoudverwante kommunikasie, waar toepaslike wetgewing van toepassing is, en waar jy die reg het om te kies of jy sulke kommunikasie wil ontvang of nie

3.2 Nie-persoonlike inligting wat aan ons verskaf word, of wat ons bymekaarmaak sal gebruik word:
3.2.1 om die diens en produkte wat ons bied te verbeter
3.2.2 om nou en dan relevante aanbiedinge en promosies aan jou te stuur

4. SKRIFTELIKE KOMMUNIKASIE
Toepaslike wetgewing vereis dat van die inligting of kommunikasie skriftelik aan jou gestuur moet word. Wanneer jy ons webwerf gebruik, aanvaar jy dat kommunikasie met ons meestal elektronies sal geskied. Ons sal jou per e-pos kontak of deur middel van kennisgewings op ons webwerf inligting aan jou deurgee. Vir kontraktuele doeleindes, stem jy in tot die elektroniese manier van kommunikasie en erken jy dat alle kontrakte, kennisgewings, inligting en ander vorms van kommunikasie wat ons elektronies aan jou verskaf, aan enige wetlike vereistes dat sulke kommunikasie op skrif moet wees, voldoen. Hierdie voorwaarde beïnvloed nie jou statutêre regte nie.

5. GEBRUIKER-GEGENEREERDE INHOUD
5.1 Die resensies, kommentaar en ander gebruiker-gegenereerde inhoud word vir jou gebruik voorsien. Maar enige sienings en opinies wat deur gebruikers van ons webtuiste gegee word, is nie noodwendig die sienings en opinies van Leserskring / Leisure Books nie.

5.2 Gebruiker-gegenereerde inhoudsvelde moet nie aan die volgende voldoen nie:
5.2.1 in oortreding van enige relevante plaaslike, nasionale of internasionale wet wees nie, of die oortreding van so ’n wet aanmoedig of aanvuur nie;
5.2.2 rassisties, seksisties of homofobies;
5.2.3 pornografies, onsedelik, godslasterlik of vulgêr;
5.2.4 lasterlik teenoor enige persoon, entiteit of organisasie;
5.2.5 lasterend, bedreigend, aanstootlik of andersins skadelik nie
5.2.6 inbreuk maak op die regte (insluitend die intellektuele eiendomsreg) van enige persoon; of

5.3 Indien jy hierdie bepalings en voorwaardes oortree behou ons die reg voor om jou rekening op te skort of te skrap

5.4 Leserskring / Leisure Books behou die reg voor om enige gebruiker-gegenereerde inhoud vanaf die webwerf oor te dra of te redigeer sonder vooraf kennisgewing aan die skrywer van hierdie inhoud

5.5 Leserskring / Leisure Books aanvaar nie verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige gebruiker-gegenereerde inhoud nie en daarom, deur die inhoud te publiseer, aanvaar die skrywer dat die inhoud in die publieke domein is.