KREDIETKAART
Ons betaalstelsel is 100% veilig. Teken in op https://payments.leserskring.com en betaal met jou Visa- of MasterCard-kaart.

INTERNETBETALINGS EN DIREKTE BANKOORDRAG
Tuisblad (handeldrywend as Leserskring) is by al die handelsbanke as begunstigde gekoppel. Gebruik asseblief altyd jou Lidnommer as verwysing. Daarsonder sal ons nie die betaling aan jou naam kan koppel nie. Bankbesonderhede vir Suid-Afrikaanse én Namibiese Lede:

Tuisblad (Edms) Bpk; Standard Bank; Takkode: 051001; Rekeningnommer: 300730675. Verwysing: Jou Lidnommer

BETAALPUNTE BY GERIEFSWINKELS
Betaal jou Tuisblad-rekening by Checkers & Shoprite (net SA-lede), Spar, Pick n Pay, PEP en Ackermans. Gebruik jou Pay@ verwysingskode (11508) en jou 8-syfer Lidnommer, byvoorbeeld: 1150811876548.

POSKANTOOR
Betaal jou rekening by enige poskantoor. Gebruik jou faktuur of staat, of die verwysingsnommer 0700.